گمبرون نام پیشین بندرعباس مرکز استان هرمزگان بوده‌است.

این بندر در سال ۹۲۴هجری قمری بندر جرون خوانده می‌شد که قریب به یقین معرب شده واژه گمرون میباشد و دهکده‌ای کوچک بود که روبه‌روی سواحل شمالی جزیره پراهمیت هرموز آن روزگار (هرمز فعلی) قرار داشت.

در سال ۱۵۱۵، پرتغالی‌ها به فرماندهی دریاسالار پرتغالی «آلفونسو دالبوکرک (آلبوکرکی)» به هرموز و جرون یورش بردند. به دلیل میگوهای زیادی که در ساحل این بندر وجود داشت، نام آن را بندر کامارائو (camarão)، یعنی بندر میگو گذاشتند. نام متداول بعدی یعنی گمبرون یا گامبرون به احتمال بسیار از نام یکی از مناطق ساکنین قشقایی منتسب به امام قلی خان قشقایی اقتباس شده‌است.

طی مدت بیش از یک قرن سلطه پرتغالی‌ها، بندرعباس با نام گمبرون یا گامبرون شناخته می‌شد.

در سال ۱۶۲۲ میلادی، شاه عباس توانست با توانمندی سردار ایرانی امام قلی خان و با کمک انگلیسی‌ها، به حکفرمایی ۱۱۰ ساله پرتغالی‌ها در جنوب ایران پایان دهد. به افتخار این پیروزی بندر گمبرون به بندرعباس تغییر نام داد.

در تقسیمات فعلی کشوری شهر بندرعباس مرکز استان هرمزگان و از مهم‌ترین مراکز بازرگانی و صنعتی ایران در جوار خلیج فارس و دریای عمان است.

منابعویرایش