گنبد مینا نام آلبوم موسیقی سنتی ایرانی است با صدای محمدرضا شجریان و آهنگ‌سازی پرویز مشکاتیان که در نوروز ۱۳۷۳ منتشر شده‌است. ترانه‌های این آلبوم از میان سُروده‌های حافظ انتخاب شده‌است.

این آلبوم در آغاز ساخت به افسانه شجریان تقدیم شد.

این آلبوم در مایه‌ ی دشتی اجرا شده‌است.

شرحویرایش

هنرمندانویرایش

فهرستویرایش

  • پیش درآمد دشتی
  • آواز و سنتور (درآمد دشتی، بیات راجع)
  • ادامه ی ساز و آواز (عشاق، قرچه، رضوی، عشاق و فرود)
  • تصنیف گنبد مینا

ترانهویرایش

ترانهٔ یکم: دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کردویرایش

آواز دشتی، شعر از حافظ

(درآمد دشتی)
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

(درآمد دشتی)
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد
دیدی ای دل که غم عشق دگربار چه کرد

چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد

(درآمد دشتی)
آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

که چه بازی انگیخت

آه از آن نرگس جادو که چه بازی انگیخت

وه از آن مست که با مردم هشیار چه کرد

(بیات راجع)
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار
اشک من رنگ شفق یافت ز بی مهری یار

طالع بی شفقت بین
طالع بی شفقت بین که در این کار چه کرد

(عشاق)
برقی از منزل لیلی بدرخشید سحر

وه که با خرمن مجنون دل‌افگار چه کرد

(عشاق)
ساقیا جام می‌ام ده
ساقیا جام می‌ام ده که نگارندهٔ غیب

نیست معلوم
نیست معلوم که در پرده اسرار چه کرد

(بیات راجع)
آنکه پرنقش زد
آنکه پرنقش زد
آنکه پرنقش زد این دایرهٔ مینایی

کس ندانست
کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

(عشاق + بازگشت به دشتی + فرود در شور)
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت
فکر عشق آتش غم در دل حافظ زد و سوخت

یار دیرینه ببینید که با یار چه کرد

تصنیف گنبد مینا، شعر از حافظ

دیده دریا کنم و صبر به صحرا فکنمو اندر این کار دل خویش به دریا فکنم
از دل تنگ گنهکار برآرم آهیکآتش اندر گنه آدم و حوا فکنم
مایه خوشدلی آن جاست که دلدار آن جاستمی‌کنم جهد که خود را مگر آن جا فکنم
بگشا بند قبا ای مه خورشیدکلاهتا چو زلفت سر سودازده در پا فکنم
خورده‌ام تیر فلک باده بده تا سرمستعقده دربند کمر ترکش جوزا فکنم
جرعه جام بر این تخت روان افشانمغلغل چنگ در این گنبد مینا فکنم
حافظا تکیه بر ایام چو سهو است و خطامن چرا عشرت امروز به فردا فکنم

منابعویرایش