گوندوانا

(تغییرمسیر از گندوانا)

گندوآنا (به انگلیسی: Gondwana[۱] یا گندوانالند (Gondwanaland)[۲] نام ابر قاره‌ای در دورهٔ پیشین‌زیستی نو (حدود ۵۵۰ میلیون سال پیش) تا ژوراسیک (حدود ۱۸۰ میلیون سال پیش) است که پس از تقسیم ابرقارهٔ پانگه‌آ به دو ابرقارهٔ گندوآنا و لورازیا تشکیل شد. فاصلهٔ بین این دو ابرقارهٔ جدید را دریایی به نام دریای تتیس پر می‌کرد که دریای خزر، دریای سیاه و دریای مدیترانه را بازمانده‌های این دریای بزرگ می‌دانند.

ابرقاره گوندوآنا
ابر قارهٔ گوندوآنا در ۲۰۰ میلیون سال پیش
مشخصات
محل شکل‌گیرینیم‌کره جنوبی
گندوانا ۴۲۰ میلیون سال پیش. نما: نقطهٔ محوری قطب جنوب در مرکز نگاره.

آفریقا، اقیانوسیه، آمریکای جنوبی، قطب جنوب و بخش‌هایی از شبه جزیرهٔ هند، همان قارهٔ گندوآنا هستند که در ۱۱۵ میلیون سال پیش و در دورهٔ کرتاسه آغاز به تقسیم شدن کرد. در نخستین تعریف‌ها گندوانا یک ابرقاره در نظر نمی‌گرفتند، زیرا انبوه سرزمین‌های بزرگ بالتیکا، لورنتیا و سیبری از آن جدا بودند.[۳]

منابع

ویرایش
  1. "Gondwana". Dictionary.com. Lexico Publishing Group. Retrieved 18 January 2010.
  2. "(Gondwanaland". Merriam-Webster Online Dictionary. Retrieved 18 January 2010.
  3. Bradley, Dwight C. , "Secular Trends in the Geologic Record and the Supercontinent Cycle". Earth Science Review. (2011): 1–18.