گندواناددسانان

راسته‌ای از پستانداران

گندواناددسانان(نام علمی: Gondwanatheria) نام یک راسته از رده پستانداران است.

گندواناددسانان
گندواناددسانان، Gondwanatheria
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: پستانداران

منابع ویرایش