گوتیک بین‌المللی

گوتیک بین‌المللی یک سبک نقاشی رایج در اروپا در سده‌های چهاردهم و پانزدهم بود که بیشتر شیوه‌ای خطی و تزئینی بود که از هنر گوتیک فرانسوی، به‌خصوص مصورسازی کتاب‌های خطی، سرچشمه گرفت.[۱]

سردیس مریم باکره، حدود ۱۳۹۰–۱۳۹۵ میلادی، تراکوتای چندرنگ

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش

  1. پاکباز، رویین، دائرةالمعارف هنر، انتشارات فرهنگ معاصر، چاپ پنجم، تهران ۱۳۸۵، ص ۴۵۹، شابک ‎۹۶۴−۵۵۴۵−۴۱−۲