گودرزی یکم (اشک نهم) (به لاتین: Gotarzes I، پارتی: 𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆) شاهزاده‌ای اشکانی بود که در زمان پادشاهی مهرداد دوم در بابل قیام کرد و پس از مرگ مهرداد برای مدت کوتاهی به شاهی رسید. ارد یکم او را از حکومت برانداخت ولی زمان پادشاهی او نیز کوتاه بود.

گودرزی یکم
𐭂𐭅𐭕𐭓𐭆
شاه شاهان
سکه گودرزی یکم، ضرب هگمتانه
شاهنشاه اشکانی
سلطنت۹۱ – ۸۰/۸۷ پ.م
پیشینمهرداد دوم
جانشینارد یکم (رسمی)
مهرداد سوم (غیر رسمی)
درگذشته۸۰/۸۷ پ.م
همسر(ان)آریازاد
آسی آباتر
سیاکه
آزاد
فرزند(ان)ارد یکم
خانداناشکانیان
پدرمهرداد دوم
طرحی از نقش برجسته گودرزی شاه در سرپل ذهاب که توسط پاسکال کوست[یادداشت ۱] در سال ۱۸۴۰ م کشیده شده‌است.

یادداشت‌ها

ویرایش
  1. به انگلیسی: Pascal Coste

منابع

ویرایش
  • خدادادیان، اردشیر، اشکانیان، منصور۱۳۸۰
گودرز یکم
درگذشتهٔ: ۸۷ یا ۸۰ پ. م
پیشین:
مهرداد دوم
شاهنشاه ایران‌
۹۱–۸۷ یا ۸۰ پ. م
پسین:
ارد یکم