گورپُشته[۱] تپه‌ای خاکی یا سنگی است که بر روی گورستانی باستانی قرار گرفته‌است.

یک گورپشته متعلق به سده، چهارم پ.م. از قوم ایرانی‌تبار سرمتی در روسیه.

گورپشته‌ها در سراسر جهان یافت می‌شوند. به گورپشته‌های سیبری و روسیه اصطلاحاً کورگان[۲] گفته می‌شود. گورپشته‌های کاملاً سنگی را سنگ‌چین[۳] می‌گویند.

منابع و پانویس‌ها ویرایش

  1. در انگلیسی Tumulus و barrow، برابرهای فارسی از: مرزبان، پرویز و معروف، حبیب: فرهنگ مصور هنرهای تجسمی، ویرایش سوم، تهران: ۱۳۷۷ خورشیدی.
  2. kurgan
  3. cairn

Wikipedia contributors, "Tumulus," Wikipedia, The Free Encyclopedia, (accessed April 9, 2008).