گوشه‌دارپولکان

گوشه‌دارپولکان(نام علمی: Goniopholididae) نام یک تیره از فراسوسماران است.

گوشه‌دارپولکان
Goniopholis simus 3.jpg
گوشه‌دارپولکان، Goniopholididae
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
فرورده: پولک‌سوسمارشکلان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پولک‌داران
زیرراسته: مارمولک

منابعویرایش