گوموا

دومین امپراتور بویو

گوموا (زاده ۸۹ قبل از میلاد - درگذشته ۲۲ قبل از میلاد) پادشاه دانگ بویو بود. در کتاب سامگوک یوسا از او با نام دانگمیونگ وانگ پیون یاد شده‌است. وی پدر شاهزادگان تسو ، یونگ پو ، تاکراک و همچنین پدرخوانده جومونگ بنیانگذار امپراتوری گوگوریو بوده‌است.

هائه گوموا
부여 해금와
2nd King of Dongbuyeo
سلطنت48 BCE – 8 BCE
ح. 48 BCE
پیشینهائه بورو
جانشینتسو
زادهKingdom of Dongbuyeo
درگذشتهح. 7–8 BCE
Kingdom of Dongbuyeo
همسر(ان)وون هو
یوها (مورد مناقشه)
فرزند(ان)۷ پسر:
تسو
یونگ پو
جومونگ (فرزند خوانده)
تاکراک
گالسا
خانداندودمان هائه
پدرهائه بورو
مادریونسون هو
گوموا
هانگول
هانجا
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهGeumwa Wang
مک‌کیون–ریشاورKŭmwa Wang

مرگویرایش

در ۲۲ سال قبل از میلاد گوموا به همراه یونگ پو به روستاهای خوش آب و هوا و همچنین دیدار با مردم منطقه به بیرون از پایتخت رفتند که مورد حمله ارتش هوانگ زگینگ قرار گرفتند و گوموا به شدت زخمی شد و چند روز بعد در قصر بویو از دنیا رفت. پس از درگذشت گوموآ تاج و تخت به بزرگترین پسر وی شاهزاده دائه سو رسید و او رسماً امپراتور دانگ بویو شد.

منابعویرایش

https://en.wikipedia.org/wiki/Geumwa_of_Buyeo

گوموا

عابدی، فرزاد، ملت پرنده سه پا، نشر روز اندیش، همدان، ۱۳۸۹.