گوموا (به انگلیسی: Geumwa) (سال ۴۸ قبل‌ازمیلاد تا سال ۷ قبل‌ازمیلاد) دومین پادشاه بویو (دانگ بویو بود. در کتاب سامگوک یوسا از او با نام دانگمیونگ وانگ پیون یاد کرده‌است ونیزدرافسانه ی جومونگ اوراشخصیتی عاشق وپشیمان ازخطاهایش راجلوه داده اند

گوموا
سلطنت۴۸ قبل از میلاد – ۸ قبل از میلاد
جانشیندائه‌سو
همسر[[هونووهمسراول یوهاهمسردوم))
پدرهائه بورو
مادریونسون هو

تولدویرایش

گوموا پسر هائه بورو مؤسس امپراتوری دانگ بویو بود در کتاب سامگوک یوسا آمده‌است که هائه بورو با وجودی که پیر بود در سال ۷۴ قبل از میلاد زن او بعد از ۲۰ سال باردار شد و گوموا به دنیا آمد گوموا در سال ۴۸ قبل از میلاد به قدرت رسید.نام گوموادوواژه ی اول به معنای آسمان ودومی به معنای قورباغه طلایی می باشد.

دوران امپراتوریویرایش

گوموا پس از مرگ هائه بورو به امپراتوری رسید. وی قلمرو بویو را افزایش داد و آن را به بالاترین حد قدرت آن رساند. او دشمن سرسخت امپراتوری هان بود و برای نابودی این امپراتوری تلاش می‌کرد. وی در سال ۷ قبل از میلاد درگذشت و پسرش تسو به جای او بر تخت نشست.او در ابتدا یکی از فرماندهان گروه « دامول»بود ولی بعداً هدف خود را فراموش کرد و به خاطر « بویو» به دشمنی با دامول پرداخت. او همسرش، « بانو یوهوا » که مادر امپراتور جومونگ بود به خاطر دشمنی با گروه دامول کشت.او در اواخر عمر روابط خوبی با جومونگ برقرار کرده بود که توسط مهاجمانی از هان که از سوی حکمران لیون دانگ فرستاده شده بودند، کشته شد. از آخرین وصایای گوموا به تسو اتحاد با گوگوریو برای شکست هان بود که بسیار توسط تسو مورد اهمیت بود.

گوموا یا هائه موسوویرایش

در سال ۵۹ قبل از میلاد گوموا یوهوا را صیغه سلطنتی خود کرد در سال ۵۸ قبل از میلاد جومونگ به دنیا آمد و به عنوان یک شاهزاده زندگی کرد اما بعضی از مورخین معتقدند گوموا پدر جومونگ نیست و هائه موسو پدر او می‌باشد جومونگ در سال ۴۰ قبل از میلاد به دلیل حسودی پسران گوموا دانگ بویو را ترک و به جولبون رفت و گوگوریو را در سال ۳۷ قبل از میلاد ایجاد کرد.

در هشتمین ماه از پادشاهی جومونگ یوهوا در قصر بویو در گذشت. گوموا مراسمی در حد ملکه برای او برگزار کرد و جومونگ فرستاده‌هایی برای قدردانی از سخاوت‌های گوموا فرستاد.

مرگویرایش

گوموا در سال ۷ قبل از میلاد فوت کرد در حالیکه او هفت پسر داشت او حکومت را به دائه سو (تسو) بزرگ‌ترین پسرش سپرد تسو غالباً با گوگوریو می‌جنگید و بارها در زمان حکومت به گوگوریو حمله کرد سر انجام دائه سو به وسیلهٔ پادشاه دائموسین امپراتور گوگوریو و نوه جومونگ کشته شد.

فرزندانویرایش

البته باید گفت: امپراتور گوموا ۷ پسر داشت ولی در تاریخ نام 3 تن از آن‌ها آمده

  1. دائه سو آخرین امپراتور بویو
  2. یونگ پو از تجار و مقامات قدرتمند بویو
  3. جومونگ نخستین امپراتور گوگوریو
  4. تاکراک از وزیران قدرتمند بویو

نکته: امپراتور جومونگ جزء ۷ پسر به حساب نمی‌آید.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

گوموا

عابدی ، فرزاد ، ملت پرنده سه پا ، نشر روزاندیش ، همدان ، ۱۳۸۹.