گوموا (به انگلیسی: Geumwa) (سال ۴۸ قبل‌ از میلاد تا سال ۷ قبل‌ از میلاد) دومین پادشاه بویو (دانگ بویو بود. در کتاب سامگوک یوسا از او با نام دانگمیونگ وانگ پیون یاد کرده‌است و نیز در افسانهٔ جومونگ او را شخصیتی عاشق و پشیمان از خطاهایش را جلوه داده‌اند

گوموا
سلطنت۴۸ قبل از میلاد – ۸ قبل از میلاد
جانشیندائه‌سو
همسر[[هونووهمسراول یوهاهمسردوم))
پدرهائه بورو
مادریونسون هو

تولدویرایش

گوموا پسر هائه بورو مؤسس امپراتوری دانگ بویو بود در کتاب سامگوک یوسا آمده‌است که هائه بورو با وجودی که پیر بود در سال ۷۴ قبل از میلاد زن او بعد از ۲۰ سال باردار شد و گوموا به دنیا آمد گوموا در سال ۴۸ قبل از میلاد به قدرت رسید. نام گوموادو واژهٔ اول به معنای آسمان و دومی به معنای قورباغه طلایی می‌باشد.

منابعویرایش

گوموا

عابدی، فرزاد، ملت پرنده سه پا، نشر روز اندیش، همدان، ۱۳۸۹.