گوندمار یا در اسپانیایی گوندمارو (درگذشتهٔ ۶۱۲) پادشاه ویزیگوت‌تبار هیسپانیا، سپتیمانیا و گالیسیا از ۶۱۰ تا ۶۱۲ بود.

گوندمار
پادشاه ویزیگوت‌ها
Gundemaro.jpg
تندیس گوندمار در مادرید، اسپانیا
سلطنت۶۱۰-۶۱۲
پیشینویتریک
جانشینسیسبوت
درگذشتهفوریه یا مارس ۶۱۲

او سیاستِ داشتن روابطی حسنه با کلوتار دوم، پادشاه نوستریا و تئودبرت دوم، پادشاه اوسترازیا را در پیش گرفت و مبالغ فراوانی پول در حمایت از درگیری آنان با تئودریک دوم، پادشاه بورگوندی، عموزادهٔ کلوتار و برادر تئودبرت برایشان فرستاد. گوندمار همچنین در زمانی دیگر سیاستی خصمانه را علیه برونهیلدای اوسترازیایی در پیش گرفت.[۱] برونهیلدا همسر سیگبرت یکم و مادربزرگ تئودوبرت و تئودریک بود که پس از آنکه توسط تئودبرت از اوسترازیا بیرون شد از سوی تئودریک مورد استقبال و پذیرش قرار گرفت.

بنابر نوشته‌های ایزیدور سبیایی، اندیشمند و اسقف‌اعظم سبیای اسپانیا، گوندمار در طول دوران حکومتش لشکرکشی‌ای نیز علیه باسک‌ها ترتیب داد و پس از آن به محاصرهٔ بیزانسی‌ها پرداخت. او در فوریه یا مارس ۶۱۲ به مرگ طبیعی در تولیدوی اسپانیا درگذشت.[۲] همچنین در Chronica Regum Visigotthorum آمده‌است که گوندمار برای یک سال و ده ماه و چهارده روز حکومت کرد.[۳]

با مرگ گوندمار سیسبوت جانشین او شد.

پانویسویرایش

  1. E. A. Thompson, The Goths in Spain (Clarendon P., 1969), p. 160.
  2. Isidore of Seville, Historia de regibus Gothorum, Vandalorum et Suevorum, chapter 59. Translation by Guido Donini and Gordon B. Ford, Isidore of Seville's History of the Goths, Vandals, and Suevi, second revised edition (Leiden: E. J. Brill, 1970), p. 27.
  3. Chronica Regum Visigotthorum, España Sagrada Tomo II [۱], p. 173.

منابعویرایش