باز کردن منو اصلی

گونگ جیونگ گوجوسان چهارمین امپراتور سلسله گوجوسان بود.او از سال ۱۰۳۰ قبل از میلاد تا سال ۱۰۰۰ قبل از میلاد حکومت کرد. نام واقعی او باک (هانگول:백) بوده است. بعد از او مونمو از گوجوسان که ولیعهد بود به فرمانروایی رسید.

گونگ جیونگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationBak Wang
McCune–ReischauerBak Wang

منابعویرایش