گوهرسنجاقک‌ها

سرده‌ای از سنجاقک‌های جواهر

گوهرسنجاقک‌ها (نام علمی: Chlorocypha) سرده‌ای از خانواده سنجاقکان گوهرین (Chlorocyphidae) است.

گونه‌هاویرایش

این سرده ۳۳ گونه دارد.

 • Chlorocypha aphrodite Le Roi, 1915
 • Chlorocypha cancellata (Selys, 1879)
 • Chlorocypha centripunctata Gambles Gambles, 1975 - گوهرسنجاقک غول‌پیکر
 • Chlorocypha consueta (Karsch, 1899) - گوهرسنجاقک یاقوت سرخ، گوهرسنجاقک سرخ جنوبی
 • Chlorocypha croceus Longfield, 1947
 • Chlorocypha curta (Hagen in Selys, 1853) - گوهرسنجاقک سرخ دم‌آبی
 • Chlorocypha cyanifrons (Selys, 1873)
 • Chlorocypha dahli Fraser, 1956
 • Chlorocypha dispar (Palisot de Beauvois, 1805) - گوهرسنجاقک سرخ کوچک
 • Chlorocypha fabamacula Pinhey, 1961
 • Chlorocypha frigida Pinhey, 1961
 • Chlorocypha ghesquierei Fraser, 1959
 • Chlorocypha glauca (Selys, 1879) - گوهرسنجاقک نوک‌سرخ شرقی
 • Chlorocypha grandis (Sjöstedt, 1899)
 • Chlorocypha hasta Pinhey, 1960
 • Chlorocypha helenae Legrand, 1984
 • Chlorocypha hintzi (Grünberg, 1914)
 • Chlorocypha jacksoni Pinhey, 1952
 • Chlorocypha luminosa (Karsch, 1893) - گوهرسنجاقک نارنجی
 • Chlorocypha molindica Fraser, 1948
 • Chlorocypha mutans Legrand & Couturier, 1984
 • Chlorocypha neptunus (Sjöstedt, 1899)
 • Chlorocypha radix Longfield, 1959 - گوهرسنجاقک نوک‌سرخ غربی
 • Chlorocypha rubida (Hagen in Selys, 1853)
 • Chlorocypha rubriventris Pinhey, 1975
 • Chlorocypha schmidti Pinhey, 1967
 • Chlorocypha selysi Karsch, 1899 - گوهرسنجاقک نوک‌آبی
 • Chlorocypha seydeli Fraser, 1958
 • Chlorocypha sharpae Pinhey, 1972
 • Chlorocypha tenuis Longfield, 1936
 • Chlorocypha trifaria (Karsch, 1899) - گوهرسنجاقک سرخ اوگاندا
 • Chlorocypha victoriae (Förster, 1914)
 • Chlorocypha wittei Fraser, 1955

منابعویرایش