گوگوریوی کوچک

گوگوریو کوچک (۶۹۹-۸۲۰) یک سلسله کره‌ای بود که بعد از سقوط گوگوریو توسط تانگ و شیلا در سال ۶۹۹ میلادی توسط گو دئوک مو فرزند بوجانگ آخرین پادشاه گوگوریو تاسیس شد.

گوگوریو کوچک

소고구려 (小高句麗)
گوگوریو کوچک
۶۹۹–۸۲۰
سبز تیره - گوگوریو کوچک, سبز روشن - بالهایی
سبز تیره - گوگوریو کوچک, سبز روشن - بالهایی
زبان(های) رایجکره‌ای, چینی
دین(ها)
آیین بودایی, کنفسیوس‌گرایی, تائوئیسم, ادیان سنتی چینی, شمن‌باوری
حکومتپادشاهی
تاریخ 
• تاسیس
۶۹۹
• سقوط
۸۲۰
پیشین
پسین
گوگوریو
Protectorate General to Pacify the East
بالهایی

سقوطویرایش

در حدود سال ۸۲۰ میلادی، پس از دو نسل حاکمیت بر شبه‌جزیره لیائودونگ و دیگر مناطق سابق گوگوریو، گوگوریو کوچک جذب بالهایی در زمان پادشاه سون شد.

منابعویرایش