گویش‌های بایرنی

بایرنی یا اتریشی-بایرنی نام گروهی از گویش‌ها از شاخه آلمانی علیا از خانوادهٔ زبان‌های ژرمنی است.

گسترهٔ بایرنی:
  بایرنی شمالی
  بایرنی مرکزی یا بایرنی دانوب
  بایرنی جنوبی

گویشوران آن حدود ۲۱ میلیون نفر می باشند که اکثراً در مناطق زیر پراکنده‌اند:

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش