سامانه ردیف اشکوب سن
(میلیون سال پیش)
پرمین سیسورالین آسلین → پس از آن
کربنیفر پنسیلوانین گژلین ۲۹۸٫۹–۳۰۳٫۷
کازیمووین ۳۰۳٫۷–۳۰۷٫۰
مسکوین ۳۰۷٫۰–۳۱۵٫۲
باشکیرین ۳۱۵٫۲–۳۲۳٫۲
میسیسیپین سرپوخووین ۳۲۳٫۲–۳۳۰٫۹
ویزین ۳۳۰٫۹–۳۴۶٫۷
تورنزین ۳۴۶٫۷–۳۵۸٫۹
دوونین پسین فامنین → پیش از آن
بخش‌بندی‌های دوره کربنیفر بر پایه کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی[۱]

گژلین (انگلیسی: Gzhelian) در مقیاس زمانی زمین‌شناسی تأییدشده توسط کمیسیون بین‌المللی چینه‌شناسی، بالاترین اشکوب یا جدیدترین عصر از ردیف پنسیلوانین است که این ردیف جدیدترین زیرسامانه از دوره کربنیفر به‌شمار می‌رود. گژلین در ستون چینه‌شناسی پس از اشکوب مسکووین و پیش از آسلین جای می‌گیرد. اشکوب گژلین از حدود ۳۰۳٫۷ میلیون سال پیش آغاز شده و تا ۲۹۸٫۹ میلیون سال پیش ادامه یافت.

نام‌گذاری ویرایش

نام این اشکوب از نام روستای گژل در نزدیکی مسکو گرفته شده است. این نام توسط سرگئی نیکیتین چینه‌شناس روسی در سال ۱۸۹۰ معرفی شد.

منابع ویرایش

  1. "International Chronostratigraphic Chart". International Commission on Stratigraphy. Retrieved 9 May 2013.
دوران دیرینه‌زیستی
کامبرین اردویسین سیلورین دوونین کربنیفر پرمین