گیرسو نام شهری باستانی در سومر باستان است که امروزه در منطقۀ تل لوح در استان ذی‌قار عراق و ۲۵ کیلومتری شمال غرب لاگاش واقع شده.

تاریخچه

گیرسو احتمالاً در دورۀ عبید (۵۳۰۰ تا ۴۸۰۰ پ.م.) مسکونی شده اما نشو و نمای آن در دورۀ دودمانی ابتدایی میانرودان رخ داده است. این شهر در زمان گوده‌آ در دودمان دوم لاگاش به عنوان پایتخت لاگاش انتخاب شد و حتی بعد از آن که قدرت سیاسی به شهر لاگاش منتقل شد به عنوان مرکز دینی این پادشاهی باقی ماند.[۱] گیرسو در دورۀ سوم اور شهر اداری مهمی در امپراتوری به شمار می‌رفت. پس از سقوط اور، این شهر اهمیت خود را از دست داد ولی مردم تا سال ۲۰۰ پیش از میلاد همچنان در آن زندگی می‌کردند.

منابع

  1. Dietz Otto Edzard, Gudea and His Dynasty. University of Toronto Press, 1997, ISBN 0-8020-4187-6

منابع برای مطالعه بیشتر

  • Harriet Crawford, The Construction Inférieure at Tello. A Reassessment, Iraq, vol. 49, pp. 71–76, 1987
  • Benjamin R. Foster, The Sargonic Victory Stele from Telloh, Iraq, Vol. 47, pp. 15–30, 1985
  • Claudia E. Suter, A Shulgi Statuette from Tello, Journal of Cuneiform Studies, vol. 43/45, pp. 63–70, (1991–1993)