باز کردن منو اصلی

گیزیلبوندا چهارمین کشور یا قبیلهٔ مهم در اتحادیه قبایل ماد است و گیزیل‌بونداییان در آغاز هزارهٔ‌یکم در نواحی و دامنه‌های جبال قافلانکوه ساکن بودند.

گیزیلبوندا
Hagmatana castle.JPG
دژ مادی کیشاسو
نامگیزیلبوندا
کشور ایران
استانگیلان، زنجان، آذربایجان شرقی
اطلاعات اثر
نوع بناناحیه، کشور
دیرینگیآغاز هزارهٔ یکم پ. م.
بانی اثرقبایل گیزیلبوندائیان
ماد و ماننا

موقعیت گیزیل‌‌بونداویرایش

گیزیل بوندا بر مسیر رود قزل اوزن قرار داشت و ویژگی رود مزبور مارپیچی بودن آن است. قزل‌اوزن در اثنای مسیر از شمال غرب بسوی جنوب شرق میان کوه‌های آق‌داغ دنبالهٔ البرز جاری می‌شود و درّه‌ای که در این مسیر تشکیل می‌دهد در دوران کهن آندیا نامیده می‌شد. در بخش شمال شرقی این درّه رودکی از کوهستان سهند سرازیر می‌شود و با قزل‌اوزن تلاقی می‌کند که اکنون شهر میانه بر کرانهٔ آن قرار دارد. این رودک و جویبارهایی که بدان می‌ریزند در دوران باستان ناحیهٔ زیکرتو را تشکیل می‌داد. قزل اوزن بالاتر از محل تلاقی با رودک مزبور از جنوب به شمال جاری است. بخش علیای آن را کوهستان گیزیل‌بوندا از ماننا جدا می‌کرد. آشوریان بیشتر این بخش از قزل اوزن را مادای می‌خواندند.

نفوذ به گیزیل‌بونداویرایش

آشوریان به کوهستان گیزیل بوندا که ناحیهٔ مجاور ارومیه را از سرزمین ویژهٔ مادای جدا می‌کرد روی آوردند. پس از آنکه شامشی آداد پنجم در سال - ۸۲۰ پ. م. - نخستین دژ کوهستانی ناحیهٔ مزبور را به تصرف در آورد دو تن از پیشوایان گیزیل بوندا به منظور جلب عطوفت مهاجمان تعدادی اسب‌بارکش و عرابه به رسم هدیه تقدیم داشتند. ولی پیشوای سوم گیزیل بونداییان بنام پیریشاتی که الواح آشوری وی را به لقب پادشاه گیزیل بوندا می‌خوانند تصمیم گرفت پایداری کند. همهٔ ساکنان گیزیل بوندا در دژ وی که اوراش نام داشت گرد آمدند.

پیشوایان گیزیل بونداویرایش

الواح میخی آشور بعد از سال - ۸۳۴ پ. م. - حداقل از چهار شاهک مادی در اراضی مزبور یاد می‌کنند:

اشیاء و آثارویرایش

آثار هنری ساکنان ماد

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش