گئومگوان گایا

(تغییرمسیر از گیم گوان گایا)

گئومگوان گایا (۴۳ الی ۵۳۲)، همچنین شناخته‌شده با نام بون‌گایا (본가야, 本伽倻, "گایای اصلی")؛ یا گاراکگوک، شهرستان-ایالت حاکم بر کنفدراسیون گایا در دوره سه پادشاهی کره بود. اعتقاد بر این است که گئومگوان گایا در نزدیکی شهر امروزی گیم‌هائه باشد. با رجوع به سامگوک یوسا، گئومگوان کایا از ۹ روستای متحد توسط امپراتور سورو به وجود آمد.

گئومگوان گایا
هانگول금관가야
هانجا金官伽倻
Revised RomanizationGeumgwan Gaya
McCune–ReischauerKŭmgwan Kaya

نگارخانهویرایش

منابعویرایش