گیونگ هیو گوجوسان

پادشاه گیونگ هیو سومین پادشاه گوجوسان بود. او از ۱۰۵۷ قبل از میلاد تا ۱۰۳۰ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او سان (詢/순) بود. بعد از او گونگ جیونگ به سلطنت رسید.

گیونگ هیو گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationGyeonghyo Wang
McCune–ReischauerKyŏnghyo Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

گیونگ هیو از گوجوسان درگذشت: ۱۰۳۰ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد از
جانگ هیه
پادشاه گوجوسان

۱۰۵۷ قبل از میلاد –۱۰۳۰ قبل از میلاد
قبل از

گونگ جیونگ