گی ینگ چانگ گوجوسان

پادشاه گی یِنگ چانگ هفتمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از ۹۶۸ قبل از میلاد تا ۹۵۷ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او جانگ (هانگول: 장، هانجا: 莊) بود. بعد از او هیونگ پیونگ به سلطنت رسید.

گی ینگ چانگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationGyeongchang Wang
McCune–ReischauerKyŏngch'ang Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

گی یِنگ چانگ
گیجا چوسان
مرگ: ۹۵۷ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازتااِوونگ
پادشاه گیجا چوسان۹۶۸ قبل از میلاد -۹۵۷ قبل از میلاد
قبل ازهیونگ پیونگ