باز کردن منو اصلی

پادشاه گی یِنگ چانگ هفتمین پادشاه گیجا چوسان بود. او از ۹۶۸ قبل از میلاد تا ۹۵۷ قبل از میلاد سلطنت کرد. نام واقعی او جانگ (هانگول: 장، هانجا: 莊) بود. بعد از او هیونگ پیونگ به سلطنت رسید.

گی ینگ چانگ گوجوسان
هانگول
هانجا
Revised RomanizationGyeongchang Wang
McCune–ReischauerKyŏngch'ang Wang

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

گی یِنگ چانگ
گیجا چوسان
مرگ: ۹۵۷ قبل از میلاد
دوران سلطنت
بعد ازتااِوونگ
پادشاه گیجا چوسان۹۶۸ قبل از میلاد -۹۵۷ قبل از میلاد
قبل ازهیونگ پیونگ