یئونک نیو (۶۱۸ م تا ۶۴۲)بیست و هفتمین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از سه امپراتوری در کره بود.

یئونگ نیو
۲۷مین پادشاه گوگوریو
سلطنت۶۱۸-۶۴۲
پیشینیئونگ یانگ
پسینبوجانگ
زاده???
درگذشته۶۴۲ (کشته شد)
دودمانگوگوریو

او برادر کوچک بیست و ششمین پادشاه گوگوریو یئونگ یانگ و پسر بیست و پنجمین پادشاه گوگوریو پیونگ وون بود.

او در سال ۶۱۸ میلادی پس از مرگ یئونگ یانگ به قدرت رسید.

و سال ۶۴۲ در کودتای دربار توسط یئون گائه سمون کشته شد و قدرت به بوجانگ رسید.

منابعویرایش