یاراحمدی یکی از طوایف منطقه سیلاخور لرستان است. این طایفه زیر مجموعه ایل باجولوند ( باجلان) می باشد [۱] طایفه یاراحمدی بیش تر در منطقه سیلاخور و اطراف بروجرد و خرم آباد زندگی می‌کنند!!.

بخشی از طوایف ایل بیرانوند شاخه مال قباد هم تحت عنوان یاراحمد شناخته می شوند که شامل بور ، تاری ، نقی ، حسین بگ ، متش ، مصطفی وند ، بزن ، اصله مرز می باشند

پانویسEdit

 1. «باجُولْوَنْد (باجَلان)». دانشنامه جهان اسلام. دریافت‌شده در ۲۴ ژانویه ۲۰۱۴.


 1. دکتر معصومه ابراهیمی (۱۳۹۳). «خاستگاه، تاریخ و فرهنگ لک ها». پژوهشگاه علوم انسانی.
 2. امیدعلی نجف‌زاده، ووسی عنبری (مقدمه) (بهمن ۱۳۹۵). مردم‌شناسی قوم لک. انتشارات واژگان.
 3. رستم رحیمی (۱۳۷۸). بومیان دره مهرگان با محوریت قوم لک. انتشارات ماهیدشت (کرمانشاه).
 4. امین گجری شاهو (۱۳۷۸). از بیستون تا دالاهو پیرامون لک و کرد. انتشارات مه (تهران).
 5. امیرشرف‌الدین بدلیسی (۱۳۴۳). شرفنامه بدلیسی. انتشارات علمی (تهران).
 6. دکتر معصومه ابراهیمی (۱۳۹۳). «خاستگاه، تاریخ و فرهنگ لک ها». پژوهشگاه علوم انسانی.
 7. امیدعلی نجف‌زاده، ووسی عنبری (مقدمه) (بهمن ۱۳۹۵). مردم‌شناسی قوم لک. انتشارات واژگان.
 8. رستم رحیمی (۱۳۷۸). بومیان دره مهرگان با محوریت قوم لک. انتشارات ماهیدشت (کرمانشاه).
 9. امین گجری شاهو (۱۳۷۸). از بیستون تا دالاهو پیرامون لک و کرد. انتشارات مه (تهران).
 10. امیرشرف‌الدین بدلیسی (۱۳۴۳). شرفنامه بدلیسی. انتشارات علمی (تهران).