یامبلیخوس

فیلسوف در یونان باستان

یامبلیخوس (به انگلیسی: Iamblichus) (۲۴۵-۳۲۵ میلادی) فیلسوفی نوافلاطونی از سوریه بود که مسیر فلسفه نوافلاطونی متاخر را تعیین کرد. وی از شاگران فرفوریوس بود.

فلسفه ویرایش

یا مبلیخوس گرایش نوافلاطونیِ افزایش دادن اعضای سلسه مراتب موجودات را خیلی پیشتر برد و آن را با تاکید بر اهمیت فن ارتباط با قوای فوق طبیعی و علوم خفیه به طور کلی ترکیب کرد.[۱]

پی نوشت‌ها ویرایش

  1. فردریک کاپلستون، «تاریخ فلسفه - جلد یکم؛ یونان و روم»؛ ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، 1388.

منابع ویرایش

  • فردریک کاپلستون، «تاریخ فلسفه - جلد یکم؛ یونان و روم»؛ ترجمه سید جلال الدین مجتبوی، انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی، ۱۳۸۸.