یانگ وون (۵۴۵ میلادی تا ۵۵۹ میلادی) بیست و چهارمین پادشاه گوگوریو شمالی‌ترین امپراتوری از میان سه امپراتوری کره بود.

یانگ وون
۲۴مین پادشاه گوگوریو
سلطنت۵۴۵-۵۵۹
پیشینآن وون
پسینپیونگ وون
زاده???
درگذشته۵۵۹
دودمانگوگوریو

او پسر بزرگ بیست و سومین امپراتور گوگوریو پادشاه آن وون بود.

در مورد او اطلاعات زیادی موجود نیست فقط از مهمترین اتفاقات در زمان او می توان به این اشاره کرد که او با نیروهایش قسمتی از باکجه را تصرف کرد.

بعد از او پسرش پیونگ وون به پادشاهی رسید.

منابعویرایش