باز کردن منو اصلی

یاکهان بیگم

دختر خان احمد خان گیلانی و همسر شاه عباس بزرگ

یاکهان بیگم، همسر شاه عباس بزرگ و شهبانوی، امپراتوری صفویه بود.

یاکهان بیگم
شهبانوی صفوی
حکمرانی۱۶۰۲ - ۱۶۰۳
پیشینخیرالنساء بیگم
جانشینندارد
همسرشاه عباس بزرگ
نام کامل
شهبانو یاکهان بیگم
خاندانصفویان
پدرخان احمد
مادرمریم بیگم
زادروز۱۵۸۶ میلادی
گیلان، امپراتوری صفوی
مرگ۱۶۰۳ (۱۷ سال)
اصفهان، امپراتوری صفوی
خاک‌سپاریحرم امام رضا، مشهد
دین و مذهباسلام، شیعه

محتویات

زندگیویرایش

یاکهان بیگم، در سال ۱۵۸۶ میلادی در گیلان به‌دنیا آمد. وی دختر مریم بیگم و خان احمد گیلانی، آخرین حاکم سلسله کیاییان بود. او هم‌چنین نوه‌دختری شاه تهماسب یکم بود.

یاکهان بیگم در سن ۵ سالگی در سال ۱۵۹۰ برای پسر بزرگ و ولیعهد شاه عباس یکم، محمدباقر میرزا نامزد شد. این یک پیوند سیاسی بود تا تنها وارث گیلان به‌عقد ولیعهد صفویه درآید و پس‌از آن گیلان استقلالش را ازدست بدهد. یاکهان بیگم تحت آموزش عالی در کنار مادرش بزرگ شد، سرانجام در سال ۱۵۹۲ پدر یاکهان به‌دلیل سرپیچی از شاه عباس یکم به عثمانی گریخت و در آن سرزمین از دنیا رفت، یاکهان نیز همراه با مادرش به کاخ چهل‌ستون قزوین فرستاده شدند.

شهبانوی ایرانویرایش

در سال ۱۶۰۲ مسئله ازدواج محمد باقر میرزا با یاکهان بیگم مطرح شد اما شاهزاده مخالف این ازدواج بود. وی با دختر دوم شاه اسماعیل دوم ازدواج کرد و شاه عباس که دوست نداشت یاکهان بیگم بدون همسر بماند، با وی ازدواج کرد و یاکهان بیگم ملکه ایران شد. او یک سال بعد به دلیل زایمان سخت از دنیا رفت و شاه عباس او را در حرم امام رضا در مشهد دفن کرد.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire
  2. Encyclopaedia Iranica, Vol. X, Fasc. 6

منابعویرایش