یحیی بن محمود الواسطی

یحیی بن محمود الواسطی هنرمند قرن سیزدهم میلادی عراقی-عرب[۱][۲][۳] در هنر اسلامی بود. الواسطی متولد واسط در جنوب عراق بود. مشهورترین اثر او مقامات حریری است.

یک نقاشی قرن سیزدهمی کشیده شده در بغداد که یک بازار برده فروشی در شهر زبيد در یمن را نمایش می دهد.

آثار

منابع

  1. Makiya, Kanan (1991). The Monument: Art, Vulgarity, and Responsibility in Iraq. University of California Press. ISBN 9780520073760.
  2. Ankori, Gannit (2013). Palestinian Art. Reaktion Books. ISBN 9781780232416.
  3. Explorers: Tales of Endurance and Exploration. Penguin. 2010. ISBN 9780756675110.