یخ‌پوشه مات

یخ پوشه مات (rime) وقتی شکل می‌گیرد که اشیایی با دمای زیر نقطه انجماد در داخل مه قرار گیرند. در چنین حالتی، ذرات کوچک مه یخ می‌زنند و به سطح سرد جسم می‌چسبند. یخ پوشه در سمت رو به باد اشیا، ضخیم تر است، به خصوص وقتی بر روی دکل‌ها و تیغه‌های وسایلی که در هوای سرد حرکت می‌کنند تشکیل شود. یخ پوشه مات همچنین بر روی قسمت‌های جلو هواپیماهایی که در داخل بعضی از انواع ابرها حرکت می‌کنند شکل می‌گیرد.[۱]

منابعویرایش

  1. اصول هیدرولوژی کاربردی، دکتر امین علیزاده، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد، چاپ نوزدهم، ص163