یزید بن ابی‌سفیان

(تغییرمسیر از یزید بن ابوسفیان)

یزید بن ابوسفیان برادر معاویه بن ابوسفیان بود که به او یزیدالخیر میگفتند او در فتح مکه مسلمان شد و در جنگ حنین شرکت کرد در دوران ابوبکر، در دفع فتنه اهل ردّه شرکت جست و سپس در قسطنطنیه به نبرد مشغول شد. او یکی از چهار فرماندهی بود که ابوبکر انان را برای فتح شام فرستاد. پس از شکست حکومت قسطنطنیه از مسلمانان، عمر بن خطاب وی را به عنوان حاکم شام منصوب نمود. عمر، بعدها فلسطین را نیز به منطقه زیر دست او افزود. یزید در سال ۲۱ قمری درگذشت و چون فرزندی نداشت برادرش معاویه حاکم شام و فلسطین گردید.

یزید بن ابی سفیان

منابعویرایش

  • بامداد اسلام، عبدالحسین زرّین کوب، تهران: امیرکبیر، ۱۳۶۲
  • تاریخ خلفا، رسول جعفریان، تهران: قلم، ۱۳۷۱