یعقوب درحال تبرک پسران یوسف

یعقوب در حال تبرک پسران یوسف نام تابلویی از رامبرانت به سال ۱۶۵۶ (میلادی) است.

یعقوب درحال تبرک پسران یوسف
Rembrandt - Jacob Blessing the Children of Joseph - WGA19117.jpg
هنرمندرامبرانت
سال1656
گونهنقاشی رنگ روغن on بوم نقاشی
ابعاد
173 cm × 209 cm (۶۸ in × ۸۲ in)
مکانde [Museumslandschaft Hessen Kassel]، کاسل، هسن، آلمان
یعقوب در حال تبرک پسران یوسف, ۱۶۵۶.


گفته می‌شود که رامبرانت، یعقوب یکی از قدیسین کتاب مقدس را در واپسین لحظه‌های زندگی در حالی که نوه‌هایش افرایم و منسی را تبرک می‌کند نقاشی کرده‌است. داستان تبرک زمانی به انجام رسید که خانواده یعقوب در مصر زندگی می کرد، و از آنجا که یوسف ، پدر افرایم (Ephraim) و منسی (Mennaseh)، در آن دیار حکمران بزرگی بود، رمبراند به دستار او تاجی اضافه کرده‌است....[۱]

پانویسویرایش

  1. رامبرانت چگونه رامبرانت شد