یهودا اسخریوطی

یکی از حواریون عیسی مسیح که جای او را به دشمنان نشان داد

یهودا اسکاریوتی یا یهودای اِسخَریوطی یکی از حواریون عیسی بود که مکان وی را به دشمنانش نشان داد.

یهودای اسخریوطی (راست تصویر) در تابلوی اثر کارل بلوچ اواخر قرن نوزده

کمک برای دستگیری عیسی مسیحویرایش

بنابر کتاب مقدس و باور مسیحیان، «یهودا»، یکی از دوازده رسول مسیح، با دریافت سی سکه نقره رشوه او را به حاکمان یهودی رم نشان داد. آنان نیز عیسی را به شیوه دردناکی به صلیب کشیدند. در کتاب مقدس و در انجیل متی دربارهٔ یهودا گفته شده‌است که وی با شتاب از این عمل خود پوزش خواست و پس از بازگرداندن سی سکه نقره، خود را حلق‌آویز کرد.

نزدیک به دو هزار سال است که نام «یهودا»، سی سکه نقره پاداش وی، و بوسه‌ای که به عیسی داد تا خود و عیسی را به سربازان رومی بشناساند، به‌عنوان نمادهای خیانت در فرهنگ غرب مطرح است. به اعتقاد برخی مورخان، افزون بر چهار انجیل معتبر مسیحیان یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا، یهودا نیز انجیلی دربارهٔ زندگی مسیح نوشته‌است. نسخه اصلی و دست‌نوشته «انجیل یهودا»، مربوط به سده دوم پس از میلاد، مدت‌ها پیش از میان رفته‌است و انجیلی که هم‌اینک با نام «انجیل یهودا» در دست است، دارای اعتبار مشکوکی است.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

حواریون عیسی

کارل بلوک

خودکشی با دارآویختن

منابعویرایش