یهودا اسخریوطی

یکی از حواریون عیسی مسیح که جای او را به دشمنان نشان داد

یهودا اسکاریوتی یا یهودای اِسخَریوطی یکی از حواریون عیسی بود که به عیسی‌مسیح خیانت کرد. او محل اقامت عیسی و سایر حواریون را در هنگام سفر به اورشلیم، به روحانیون یهودی و سربازان رومی لو داد تا عیسی‌مسیح را دستگیر کنند.

یهودای اسخریوطی (راست تصویر) در تابلوی اثر کارل بلوک، اواخر قرن نوزده

کمک به دستگیری عیسی مسیح

ویرایش

بنابر کتاب‌مقدس و باور مسیحیان، «یهودا»، یکی از دوازده حواری مسیح، با دریافت سی سکه نقره، جای مسیح را به مقامات روم و روحانیون یهودی لو داد. آنان نیز عیسی را دستگیر کرده و به طرز دردناکی به صلیب کشیدند. در کتاب مقدس (انجیل متی) دربارهٔ یهودا آمده است که وی به‌زودی از کار خود پشیمان شد و پس‌از بازگرداندن سی سکه نقره، خود را به دار آویخت[۱]. همچنین در انجیل متی ثبت شده است، که روحانیون یهودی‌ای که برای دستگیری عیسی‌مسیح به یهودا اسخریوطی پول داده بودند (سی سکۀ نقره)، پس از اینکه یهودا از کار خود پشیمان شد و این پول را نزد این روحانیون پس آورد، این روحانیون با این استدلال که این پول جهت دستگیری و کُشتن داده شده بود و پول پاکی نیست، با آن یک زمین با کاربری دفن غیریهودیان تهیه نمودند که بعدها بین مردم با نام "مزرعۀ خون" شناخته می‌شد[۲]. در کتاب‌مقدس همچنین پطرس حواری از سرانجام یهودا اسخریوطی سخن می‌گوید، مبنی بر اینکه یهودا اسخریوطی در همین مزرعه بر زمین افتاده و بدن او متلاشی شده است و به این ترتیب در زبان عامیانه "صاحب مزرعۀ خون شد"[۳]. تصویر کاملی که از این دو روایت به دست می‌آید ظاهراً این می‌باشد که:

  • یهودا پس از خیانت به عیسی، پشیمان شده و پول (سی سکه نقره) را به روحانیون یهودی بازگردانده، با این امید که شاید عیسی را آزاد کنند. اما روحانیون درخواست وی را رد می‌کنند. یهودا آنجا را ترک کرده و در مکانی جان خود را به روش حلق‌آویز کردن می‌گیرد. هم‌زمان روحانیون یهودی با این استدلال که این پول پاک نیست، با آن همان زمینی را می‌خرند که یهودا خود را در آنجا حلق‌آویز کرده بود، با کاربری جهت دفن اجساد غیریهودیان. جسد یهودا که از روز جمعه (قبل از روز شنبه، که روز استراحت یهودیان است) و کل روز شنبه از درخت آویزان ماند. جسد پس از مدتی به علت گندیدگی و پوسیدگی از درخت به زمین افتاده و جسد متلاشی می‌شود[۴].

نزدیک به دو هزار سال است که نام «یهودا»، سی سکه نقره پاداش وی، و بوسه‌ای که به عیسی داد تا خود و عیسی را به سربازان رومی بشناساند، نمادهای خیانت در فرهنگ غرب هستند.

به باور برخی مورخان، افزون بر چهار انجیل معتبر مسیحیان یعنی متی، مرقس، لوقا و یوحنا، یهودا نیز انجیلی نوشته‌است. نسخه اصلی و دست‌نوشته «انجیل یهودا»، از سده دوم پس‌از میلاد، مدت‌ها پیش از میان رفته‌است و اعتبار انجیلی که هم‌اینک با نام «انجیل یهودا» در دست است، مشکوک است.[۵]

داستان یهودا در اسلام

ویرایش

مسلمانان معتقدند در لحظه ای که رومیان در تدارک مصلوب کردن عیسی مسیح بوده‌اند، یهودا به اذن خداوند به عیسی شبیه شده و رومیان او را به اشتباه به‌جای عیسی مصلوب کرده‌اند. بنابراین عیسی مصلوب نشده و به آسمان رفته و زنده است.

جستارهای وابسته

ویرایش

حواریون عیسی

کارل بلوک

خودکشی با دارآویختن

منابع

ویرایش
  1. عهدجدید، انجیل متی، باب 27، آیۀ 5.
  2. عهدجدید، انجیل متی، باب 27، آیۀ 5 تا 8.
  3. عهدجدید، اعمال رسولان، باب 1، آیۀ 16 تا 20.
  4. «The Death of Judas».
  5. انجیل متی 26:14الگو:آیه کتاب مقدس به‌همراه کتاب نامعتبر, Matthew 26:47, Mark 14:10, Mark 14:42, Luke 22:1, Luke 22:47, John 13:18, John 18:1