یهودیه (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یهودیه می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: