یواس‌اس اسپیت‌فایر (۱۸۰۳)

یواس‌اس اسپیت‌فایر (۱۸۰۳) (به انگلیسی: USS Spitfire (1803)) یک کشتی بود که طول آن not known بود. این کشتی در سال ۱۸۰۳ ساخته شد.

یواس‌اس اسپیت‌فایر (۱۸۰۳)
پیشینه
مالک United States Navy ensign
مشخصات اصلی
وزن: 92 tons
درازا: not known
پهنا: not known
آبخور: not known
سرعت: not known

منابع

ویرایش