یوبال مردی است که از او در کتاب مقدس عبری در سفر پیدایش نام برده شده‌است. او به عنوان پدر همهٔ کسانی که چنگ و فلوت می‌نوازند شناخته می‌شود.

یوبال
یوبال
یوبال، فرزند لمک
نام هنگام تولدیوبال
پیشهموسیقی‌دان
شناخته‌شده برایپدر همهٔ موسیقی‌دانان
عنوان«پدر کسانی که چنگ و فلوت می‌نوازند»
والدینلمک و عاده
خویشاوندانیابال (برادر)، توبل قائن (برادر ناتنی)، نعمه(خواهر نانتی)
یوبال و خانواده در نقاشی کریستین زارتمن

خانواده ویرایش

یوبال از نوادگان قابیل است و پسر لمک و عاده است؛ او برادر یابال، برادر ناتنی توبال-قائن، و برادر نانتی نعمه است.

سازها ویرایش

گفته می‌شود که یوبال ساز کینور (به عبری: כנור، که معادل چنگ یا چنگ رومی ترجمه شده‌است) و عوقب (به عبری: עוגב، که معادل فلوت یا نی ترجمه شده‌است) می‌نواخته‌است. به عقیدهٔ برخی ممکن است ساز عوقب در اصل نوعی موسیقار بوده باشد."[۱]

منابع ویرایش

  1. Wenham 1987, p. 113.