یوتا‌بیت یک ضریبی از واحد بیت است که برای انبارش داده کامپیوتری استفاده شده و علامتش Ybit یا Yb می‌باشد. پیشوند یوتا (با علامت Y) در دستگاه بین‌المللی یکاها ضریب ۱۰۲۴ (سپتیلیون) تعریف شده است[۱]، بنابراین:

مقادیر بیت‌ها
ده‌دهی
استاندارد بین‌المللی ارزش
کیلوبیت (kbit) ۱۰۰۰
مگابیت (Mbit) ۱۰۰۰۲
گیگابیت (Gbit) ۱۰۰۰۳
ترابیت (Tbit) ۱۰۰۰۴
پتابیت (Pbit) ۱۰۰۰۵
اگزابیت (Ebit) ۱۰۰۰۶
زتابیت (Zbit) ۱۰۰۰۷
یوتابیت (Ybit) ۱۰۰۰۸
دودویی
استاندارد آی‌ئی‌سی ارزش
کیبی‌بیت (Kibit) ۱۰۲۴
مبی‌بیت (Mibit) ۱۰۲۴۲
گیبی‌بیت (Gibit) ۱۰۲۴۳
تبی‌بیت (Tibit) ۱۰۲۴۴
پبی‌بیت (Pibit) ۱۰۲۴۵
اگزبی‌بیت (Eibit) ۱۰۲۴۶
زبی‌بیت (Zibit) ۱۰۲۴۷
یوبی‌بیت (Yibit) ۱۰۲۴۸
۱ یوتا‌بیت = ۱۰۲۴ بیت = ۱۰۰۰ زتابیت

یکای یوتابیت ارتباط نزدیکی با یکای یوبی‌بیت، یک یکای دودویی با پیشوند یوبی که به ارزش ۲۸۰ (۱٬۲۰۸٬۹۲۵٬۸۱۹٬۶۱۴٬۶۲۹٬۱۷۴٬۷۰۶٬۱۷۶) بیت بوده و حداکثر ۲۱٪ از یوتابیت بزرگتر است، دارد.[۲] با وجود اینکه پیشوند‌های جدیدی بر مبنای دودویی توسط کمیسیون الکتروتکنیکی بین‌المللی (استاندارد آی‌ئی‌سی ۶۰۰۲۷) تعریف شده‌اند اما هنوز در بازار از پیشوندهای اس‌آی استفاده می‌شود.

منابعویرایش