گسترهٔ زبان‌های یوتو-آزتک.

یوتو-آزتک بزرگترین خانواده زبانی بومیان آمریکای شمالی(سرخ‌پوستان)، هم از نظر تعداد گویشور و هم از نظر جغرافیایی است. گویشوران این زبان در قسمت‌های گسترده‌ای از غرب آمریکا و جنوب و غرب و مرکز مکزیک یافت می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش