شاهزاده یونگ پو (۵۹ قبل از میلاد - ۲ قبل از میلاد) دومین پسر امپراتور گوموا و برادر تنی و کوچکتر آخرین امپراتور بویو، تسو بود که سرانجام به دستور برادر به قتل رسید. از وی یک پسر به نام دوجین باقی ماند که بعدها ولیعهد عموی خود تسو شد.[۱]یونگ پو در سال 2 قبل از میلاد توسط تسو به قتل رسید.

رفتن به چانگ آنویرایش

با به قدرت رسیدن دائه سو کم‌کم قدرت بویو تضعیف شد و به مستعمره امپراطوری هان تبدیل شد. یونگ پو بارها سعی در خلع برادر کرد ولی چون متحد و یاور قدرتمندی نداشت نمی‌توانست با برادر خود که پس از ازدواج با بانو یانگ سولان دختر فرماندار یانگ جو از هان که جایگاه محکم تری پیدا کرده بود نتوانست مقابله کند. شاهزاده یونگ پو به دلیل نقشه ترور برادرش امپراطور دائه سو بعنوان یک خیانتکار شناخته شد پس از مدتی پیکی از دربار هان به بویو آمده و به علت شروع کننده جنگ از بویو درخواست غرامت کرد تقاضای یک گروگان سلطنتی از بین شاهزادگان بویو را کرد ابتدا امپراطور دائه سو قصد داشت شاهزاده جومونگ را بعنوان گروگان بفرستد اما با خیانت برادرش شاهزاده یونگ پو با فرمان امپراتور دائه سو، یونگ پو به عنوان گروگان به چانگ آن پایتخت امپراطوری هان رفت.[۲]

قتل و مرگویرایش

امپراتور دائه سو در سال ۷ قبل از میلاد به تخت پادشاهی بویو نشست و برادر خود یونگ پو را به عنوان وزیر جنگ منصوب کرد. یونگ پو تا سال ۲ قبل از میلاد به مدت ۵ سال در این عنوان بود . یونگ پو به دلیل مناسب ندیدن شرایط جایگاهی خود با متحد کردن گروهی از سربازان قلعه دست به کشتن امپراتور تسو زد و شبانه شورشی در قلعه بویو برپا کرد ولی سرانجام با فداکاری محافظ شخصی تسو نارو این شورش ناموفق ماند و به دست برادرش تسو به همراه همسر و یارانش قتل رسید.از یونگ پو پسری به نام دوجین ماند که تسو به دلیل نداشتن فرزند تصمیم به بزرگ کردن دوجین گرفت و او را به برادر ناتنی اش تاکراک سپرد. دوجین با نشان دادن توانایی و مهارت های فوق العاده رزمی و نبوغ فکری اعتماد شاه تسو را بدست اورد و بعدها ولیعهد بویو شد و در سن ۲۵ سالگی پس از فروپاشی بویو به سرزمین ایران که ان زمان اشکانیان حکومت می کردند فرار کرد.[۳][۴][۵]

منابعویرایش

  1. عابدی، فرزاد (١٣٨٩). ملت پرنده سه پا. همدان: روز اندیش. ص. ۳۱. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۰-۵۴-۳. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  2. عابدی، فرزاد (١٣٨٩). ملت پرنده سه پا. همدان: روز اندیش. ص. ۳۱. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۰-۵۴-۳. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  3. عابدی، فرزاد (١٣٨٩). ملت پرنده سه پا. همدان: روز اندیش. ص. ۳۲. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۰۹۰-۵۴-۳. تاریخ وارد شده در |تاریخ بازبینی= را بررسی کنید (کمک); پارامتر |تاریخ بازیابی= نیاز به وارد کردن |پیوند= دارد (کمک)
  4. Pratt, Keith L.; Rutt, Richard; Hoare, James E. (1999). Korea, A Historical and Cultural Dictionary. Durham East Asia Series. Routledge. p. 132. ISBN 978-0-7007-0463-7.
  5. Shultz, Edward J.; Kang, Hugh H.W.; Kane, Daniel C. (2012). 'The Silla Annals of the Samguk Sagi. Seongnam-si: The Academy of Korean Studies Press. p. 76. ISBN 978-8971058602.