یکی بود یکی نبود

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

یکی بود یکی نبود عبارتی است که گویندهٔ قصهٔ کودکان در سرآغاز نقل داستان آن را به زبان می‌آورد، سپس به شرح داستان می‌پردازد.

یکی بود یکی نبود می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: