۱۰۰۰ (خورشیدی)

سال ۱۰۰۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۰۰ هزارمین سال هجری خورشیدی است. سالی عادی (غیر کبیسه) است که از روز یک‌شنبه آغاز شد.

سده: سده ۹ - سده ۱۰ - سده ۱۱
دهه: ۹۷۰  ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰ 

سال: ۹۹۷ ۹۹۸ ۹۹۹ - ۱۰۰۰ - ۱۰۰۱ ۱۰۰۲ ۱۰۰۳
۱۰۰۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۲۱ – ۱٬۶۲۲
هجری قمری ۱٬۰۳۰ – ۱٬۰۳۱
گاه‌شماری گرگوری 1621
MDCXXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۳۷۴
گاه‌شماری ارمنی ۹۳۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۲۳ – −۲۲۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۵۷۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۱۶۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۹۸۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۲۹ – ۷٬۱۳۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۳۲ – ۱٬۱۳۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۳۷ – ۱٬۳۳۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۱۳ – ۱٬۶۱۴
سال عبری ۵٬۳۸۱ ۵٬۳۸۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۶۷۶ – ۱٬۶۷۷
 - ساکا سموت ۱٬۵۴۳ – ۱٬۵۴۴
 - کالی یوگا ۴٬۷۲۲ – ۴٬۷۲۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۲۱
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۵۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۱۶۴

درگذشتگانویرایش