عدد هزار معانی مختلفی دارد:

→ ۹۹۹ ۱٬۰۰۰ ۱٬۰۰۱ ←
اصلییک هزار
ترتیبییک هزارمین
تجزیه۲۳× ۵۳
مقسوم‌علیه‌ها۱٬ ۲٬ ۴٬ ۵٬ ۸٬ ۱۰٬ ۲۰٬ ۲۵٬ ۴۰٬ ۵۰٬ ۱۰۰٬ ۱۲۵٬ ۲۰۰٬ ۲۵۰٬ ۵۰۰٬ ۱٬۰۰۰
یونانی
,Α´
رومی
M
یونانی پیشوندchilia
زبان لاتین پیشوندmilli
پایه ۲۱٬۱۱۱٬۱۰۱٬۰۰۰۲
پایه ۳۱٬۱۰۱٬۰۰۱۳
پایه ۴۳۳٬۲۲۰۴
پایه ۵۱۳٬۰۰۰۵
پایه ۶۴٬۳۴۴۶
پایه ۸۱٬۷۵۰۸
پایه ۱۲۶B۴۱۲
پایه ۱۶۳E۸۱۶
پایه ۲۰۲A۰۲۰
پایه ۳۶RS۳۶
Tamil

ریاضیاتویرایش

عددی است زوج و مرکب که بعد از آن ۱۰۰۱ و قبل از آن ۹۹۹

هزار به عدد چنین نوشته می‌شود: ۱۰۰۰ و اولین عدد چهار رقمی می‌باشد.

عدد هزار چنین نیز نوشته می‌شودویرایش

  • ۱۰۳
  • ۱۰۳ × ۱

زمانویرایش

به هر ۱۰ قرن یا هر هزار سال یک هزاره گویند.


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ یک‌صد هکتو h
۱۰۳ یک‌هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ یکصد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول
۱۰googol = ۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکس
۱۰googolplex = ۱۰۱۰۱۰۱۰۰ گوگول پلکسیان

منابعویرایش

  • ویکی‌پدیای انگلیسی
  • اریک ویستاین. "۱۰۰۰". در مث‌ورلد.