عدد هزار معانی مختلفی دارد:

← 999 1000 1001 →
اعداد منفی صفر خطای اسکریپتی: پودمان «For nowiki» وجود ندارد.
Cardinalیک هزار
اعداد ترتیبی (زبان‌شناسی)یک هزارمین
(یک هزارth)
اتحاد و تجزیه23× 53
مقسوم‌علیهs1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000
عددنویسی رومیM
زبان یونانی یونی (پیشوند)chilia
زبان لاتین یونی (پیشوند)milli
دستگاه اعداد دودویی11111010002
Ternary11010013
Quaternary332204
Quinary130005
Senary43446
دستگاه اعداد پایه ۸17508
دستگاه اعداد پایه ۱۲6B412
دستگاه اعداد پایه ۱۶3E816
Vigesimal2A020
Base 36RS36
Tamil

ریاضیاتویرایش

عددی است زوج و مرکب که بعد از آن ۱۰۰۱ و قبل از آن ۹۹۹

هزار به عدد چنین نوشته می‌شود: ۱۰۰۰ و اولین عدد چهار رقمی می‌باشد.

عدد هزار چنین نیز نوشته می‌شودویرایش

  • ۱۰۳
  • ۱۰۳ × ۱

زمانویرایش

به هر ۱۰ قرن یا هر هزار سال یک هزاره گویند.


نام اعداد بزرگ</caption
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ صد هکتو h
۱۰۳ هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ صد هزار
۱۰۶ میلیون مگا</tریالاننلگوزانانطدنطنامزام>
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۶۶ آنویجینتیلیون آندسیلیون
۱۰۶۹ دویجینتیلیون آندسیلیارد
۱۰۷۲ ترسویجینتیلیون دودسیلیون
۱۰۷۵ کوادرویجینتیلیون دودسیلیارد
۱۰۷۸ کوینکاویجینتیلیون تریدسیلیون
۱۰۸۱ سیسویجینتیلیون تریدسیلیارد
۱۰۸۴ سپتمویجینتیلیون کوادردسیلیون
۱۰۸۷ آکتوویجینتیلیون کوادردسیلیارد
۱۰۹۰ نومویجینتیلیون کویندسیلیون
۱۰۹۳ تریویجینتیلیون کویندسیلیارد
۱۰۹۶ آنتریویجینتیلیون سیدسیلیون
۱۰۹۹ دوتریویجینتیلیون سیدسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول گوگول
۱۰googol گوگول پلکس گوگول پلکس
۱۰googolplex گوگول پلکسیان گوگول پلکسیان

منابعویرایش