باز کردن منو اصلی

عدد هزار معانی مختلفی دارد:

← 999 1000 1001 →
اعداد منفی صفر خطای اسکریپتی: پودمان «For nowiki» وجود ندارد.
Cardinal یک هزار
اعداد ترتیبی (زبان‌شناسی) یک هزارمین
(یک هزارth)
اتحاد و تجزیه 23× 53
مقسوم‌علیهs 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20, 25, 40, 50, 100, 125, 200, 250, 500, 1000
عددنویسی رومی M
زبان یونانی یونی (پیشوند) chilia
زبان لاتین یونی (پیشوند) milli
دستگاه اعداد دودویی 11111010002
Ternary 11010013
Quaternary 332204
Quinary 130005
Senary 43446
دستگاه اعداد پایه ۸ 17508
دستگاه اعداد پایه ۱۲ 6B412
دستگاه اعداد پایه ۱۶ 3E816
Vigesimal 2A020
Base 36 RS36
Tamil

محتویات

ریاضیاتویرایش

عددی است زوج و مرکب که بعد از آن ۱۰۰۱ و قبل از آن ۹۹۹

هزار به عدد چنین نوشته می‌شود: ۱۰۰۰ و اولین عدد چهار رقمی می‌باشد.

عدد هزار چنین نیز نوشته می‌شودویرایش

  • ۱۰۳
  • ۱۰۳ × ۱

زمانویرایش

به هر ۱۰ قرن یا هر هزار سال یک هزاره گویند.


نام اعداد بزرگ
نماد
علمی
مقیاس
کوچک
مقیاس
بزرگ
پیشوند
اس آی
نماد
اس آی
۱۰۰ یک یونی u
۱۰۱ ده دکا da
۱۰۲ صد هکتو h
۱۰۳ هزار کیلو k
۱۰۴ ده هزار
۱۰۵ صد هزار
۱۰۶ میلیون مگا M
۱۰۹ بیلیون میلیارد گیگا G
۱۰۱۲ تریلیون بیلیون ترا T
۱۰۱۵ کوآدریلیون بیلیارد پتا P
۱۰۱۸ کوینتیلیون تریلیون اگزا E
۱۰۲۱ سکستیلیون تریلیارد زِتا Z
۱۰۲۴ سپتیلیون کوآدریلیون یُتا Y
۱۰۲۷ اکتیلیون کادریلیارد اگزونا X
۱۰۳۰ نانیلیون کوینتیلیون وکا V
۱۰۳۳ دسیلیون کوانتینیارد مکا Me
۱۰۳۶ آندسیلیون سکستیلیون
۱۰۳۹ دیودسیلیون سکستیلیارد
۱۰۴۲ تریدسیلیون سپتیلیون
۱۰۴۵ کواتیوردسیلیون سپتیلیارد
۱۰۴۸ کویندسیلیون اکتیلیون
۱۰۵۱ سکسدسیلیون اکتیلیارد
۱۰۵۴ سپتدسیلیون نانیلیون
۱۰۵۷ اُکتودسیلیون نانیلیارد
۱۰۶۰ نومدسیلیون دسیلیون
۱۰۶۳ ویجینتیلیون دسیلیارد
۱۰۱۰۰ گوگول گوگول
۱۰googol گوگول پلکس گوگول پلکس
۱۰googolplex گوگول پلکسیان گوگول پلکسیان
گراهام گراهام

منابعویرایش