۱۰۰ پیکومتر

در این صفحه فهرستی از طول‌های میان ۱۰−۱۰ متر و ۱۰−۹ متر یا برابر آن یعنی ۱۰۰ پیکومتر و ۱ نانومتر داده شده‌است.

طول‌های کوتاه تر از ۱۰۰ پیکومتر

طول‌های بلندتر از ۱ نانومتر

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

  1. Mark Winter (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Sulfur / Radii". Archived from the original on 11 December 2008. Retrieved 2008-12-06.
  2. Mark Winter (2008). "WebElements Periodic Table of the Elements / Periodicity / Van der Waals radius / periodicity". Archived from the original on 19 December 2008. Retrieved 2008-12-06.
  3. "Resolution of an Electron Microscope". Archived from the original on ۲۰۰۹-۰۴-۲۹. Retrieved ۲۰۰۹-۰۴-۲۵.