۱۰۱۲ (قمری)

۱۰۱۲ (قمری)، هزار و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم ژوئن سال ۱۶۰۳ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰ 

سال: ۱۰۰۹ ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ - ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ ۱۰۱۴ ۱۰۱۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش