۱۰۱۳ (قمری)، هزار و سیزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی‌ام مه سال ۱۶۰۴ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۹۸۰  ۹۹۰  ۱۰۰۰  ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰ 

سال: ۱۰۱۰ ۱۰۱۱ ۱۰۱۲ - ۱۰۱۳ - ۱۰۱۴ ۱۰۱۵ ۱۰۱۶

وابستهویرایش