۱۰۴۸ (قمری)

۱۰۴۸ (قمری)، هزار و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با پانزدهم مه سال ۱۶۳۸ میلادی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰ 

سال: ۱۰۴۵ ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ - ۱۰۴۸ - ۱۰۴۹ ۱۰۵۰ ۱۰۵۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش