۱۰۸۳ (خورشیدی)

سال ۱۰۸۳ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۸۳ هزار و هشتاد و سومین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰ 

سال: ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ - ۱۰۸۳ - ۱۰۸۴ ۱۰۸۵ ۱۰۸۶
۱۰۸۳ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۰۴ – ۱٬۷۰۵
هجری قمری ۱٬۱۱۵ – ۱٬۱۱۶
گاه‌شماری گرگوری 1704
MDCCIV
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۵۷
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۱۳
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۱۴۰ – −۱۳۹
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۵۴
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۴۸
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۶۶
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۱۲ – ۷٬۲۱۳
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۱۵ – ۱٬۲۱۶
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۲۰ – ۱٬۴۲۱
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۹۶ – ۱٬۶۹۷
سال عبری ۵٬۴۶۴ ۵٬۴۶۵
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۵۹ – ۱٬۷۶۰
 - ساکا سموت ۱٬۶۲۶ – ۱٬۶۲۷
 - کالی یوگا ۴٬۸۰۵ – ۴٬۸۰۶
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۰۴
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۳۷
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۴۷

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش