باز کردن منو اصلی

مناسبت‌هاویرایش

وقایعویرایش

  • انقراض سلسلهٔ سامانیان توسط ایلک خان(۳۸۹ ق)

زادگانویرایش

  • تولد «سبط ماردینی» منجم و ریاضی‌دان مسلمان(۸۲۶ ق)

درگذشتگانویرایش

  • درگذشت «شیخ فخرالدین محمد بن حسن بن شهیدثانی» عالم نامدار شیعه(۱۰۳۰ق)