۱۰ فیلم برتر هیئت ملی بازبینی فیلم

۱۰ فیلم برتر هیئت ملی نقد (انگلیسی: National Board of Review: Top Ten Films) در زیر فهرست از ۱۰ فیلم برتر سال که توسط هیئت ملی بازبینی فیلم انتخاب شده‌است، آمده‌است. این فهرست از سال ۱۹۲۹ آغاز می‌شود. از سال ۱۹۶۸ تا سال ۲۰۰۵، ۲۹ بار فیلمی که توسط هیئت ملی بازبینی فیلم به عنوان یکی از ۱۰ فیلم برتر سال انتخاب شده، در نهایت برنده جایزه اسکار بهترین فیلم شده‌است. ۱۲ مورد از این موارد، فیلم انتخاب شده در اسکار، فیلم شماره یک در این فهرست بوده‌است.

فهرست‌ها ویرایش

1920s ویرایش

1930s ویرایش

1940s ویرایش

1950s ویرایش

1960s ویرایش

1970s ویرایش

1980s ویرایش

1990s ویرایش

2000s ویرایش

2010s ویرایش

منابع ویرایش