۱۱۵۱ (قمری)

۱۱۵۱ (قمری)، هزار و صد و پنجاه و یکمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم آوریل سال ۱۷۳۸ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰ 

سال: ۱۱۴۸ ۱۱۴۹ ۱۱۵۰ - ۱۱۵۱ - ۱۱۵۲ ۱۱۵۳ ۱۱۵۴

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش