۱۱۵۳ (قمری)

سال هجری قمری

۱۱۵۳ (قمری)، هزار و صد و پنجاه و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و نهم مارس سال ۱۷۴۰ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۲۰  ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰ 

سال: ۱۱۵۰ ۱۱۵۱ ۱۱۵۲ - ۱۱۵۳ - ۱۱۵۴ ۱۱۵۵ ۱۱۵۶

رویدادها

ویرایش

مناسبت‌ها

ویرایش

زادگان

ویرایش

درگذشتگان

ویرایش

وابسته

ویرایش