۱۱۶۰ (خورشیدی)

سال ۱۱۶۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۱۶۰ هزار و صد و شصتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰ 

سال: ۱۱۵۷ ۱۱۵۸ ۱۱۵۹ - ۱۱۶۰ - ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ ۱۱۶۳
۱۱۶۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۸۱ – ۱٬۷۸۲
هجری قمری ۱٬۱۹۵ – ۱٬۱۹۶
گاه‌شماری گرگوری 1781
MDCCLXXXI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۳۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۹۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۶۳ – −۶۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۳۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۲۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۱۴۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۸۹ – ۷٬۲۹۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۹۲ – ۱٬۲۹۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۹۷ – ۱٬۴۹۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۷۷۳ – ۱٬۷۷۴
سال عبری ۵٬۵۴۱ ۵٬۵۴۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۳۶ – ۱٬۸۳۷
 - ساکا سموت ۱٬۷۰۳ – ۱٬۷۰۴
 - کالی یوگا ۴٬۸۸۲ – ۴٬۸۸۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۸۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۱۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۲۴

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش