۱۱۶۳ (قمری)

۱۱۶۳ (قمری)، هزار و صد و شصت و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم دسامبر سال ۱۷۴۹ میلادی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۳۰  ۱۱۴۰  ۱۱۵۰  ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰ 

سال: ۱۱۶۰ ۱۱۶۱ ۱۱۶۲ - ۱۱۶۳ - ۱۱۶۴ ۱۱۶۵ ۱۱۶۶

رویدادهاویرایش

الگو:کریم خان زنددر ایران به حکومت رسید

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش